ספוג איפור משולש (למייקאפ) – 8 יחידות

להנחה נכונה של מייקאפ