מי פנים מבהירים ומטהרים מסדרת אילסטריוס – Christina

Illustrious Toner
מכילים קוקטיל הבהרה עצמתי, תוך שהם שמבהירים ומשפרים את מרקמו.