תקנון האתר

תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר https://www.faibish-cosmetics.com (להלן: “האתר”). אתר זה מוגש ללקוחותינו במטרה לקדם ולייעל את השירות. תקנון זה מהווה מסמך משפטי מחייב בינך לבין הנהלת האתר, הוראותיו יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר וכן על כל רכישה שתתבצע על ידך. לכן, אנא קרא תקנון זה במלואו ובעיון.

אתר זה מנוהל על ידי בית העסק פייביש שיווק קוסמטיקה מרחוב יל”ג 10 בחיפה (להלן: “הנהלת האתר” או “העסק”). האתר מהווה חנות אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירות של מוצרי קוסמטיקה ובניית ציפורניים.

ניתן ליצור איתנו קשר באמצעות הדף “צור קשר”, בטלפון: 04-8678689, 04-8621744, או בווטסאפ: 053-2354287.

 1. כללי
  1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  2. השימוש באתר וכל הנלווה לשימוש כפוף להוראות תקנון זה. כל שימוש באתר ו/או הזמנת מוצרים מן האתר מעידים על הסכמתך לתנאים אלה. אם אינך מסכים לתנאי מתנאים אלו, אתה מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.
  3. הנהלת האתר רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה.
  4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים למיניהם וכו’) כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
  5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
  6. הנהלת האתר עושה כמיטב יכולתה להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר כולל תמונות. עם זאת, עלולים להופיע באתר בתום לב ולא מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות, הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מכך.
  7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
  8. טעות סופר בתיאור המוצרים באתר לא תחייב את הנהלת האתר.
  9. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
  10. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, כולל באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
  11. הנהלת האתר רשאית להציע באתר לפי שיקול דעתה, הנחות, הטבות ומבצעים באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר, כולל באמצעות דואר אלקטרוני או מסרון. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק את ההנחות, ההטבות והמבצעים, להחליפם או לשנותם, בהתאם להוראת הדין החל ותנאי אותן הטבות כפי שפורסמו.
  12. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי הנהלת האתר הוא המועד הקובע לכל דבר.
 1. הרשמה לאתר
  1. על מנת לבצע הזמנה של מוצרים על המזמין להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.
  2. כל אדם רשאי להשתמש באתר ולבצע רכישות באמצעותו, בתנאי שהוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ובעל כרטיס אשראי תקף שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין”).
  3. הרישום הינו חד פעמי, כאשר לאחריו המזמין לא יידרש לשוב ולהירשם בכל פעם מחדש בעת ביצוע הרכישה.
  4. בעת הרישום באתר על המזמין להזין שם משתמש וסיסמא וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. במידה וישכח המזמין את הסיסמא, תישלח אליו הסיסמא הקיימת כפי שהוזנה בעת הרישום הראשוני באתר לכתובת הדוא”ל אשר הוזנה באתר.
  5. בעתיד אם וכאשר יבקש המזמין לרכוש מוצרים נוספים, יזוהה המזמין לפי השם והסיסמא שבחר.
  6. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.
  7. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
  8. על המזמין להתחייב כי הפרטים שנמסרו לצורך פתיחת החשבון באתר הינם אמיתיים, מלאים ועדכניים.
  9. במקרה של חשד שבו אדם אחר עושה שימוש בלתי מורשה בחשבון, יש להודיע על כך באופן מיידי להנהלת האתר.
  10. הנהלת האתר לא תהיה אחראית במקרה של שימוש בלתי מורשה של צדדים שלישיים בחשבון.
  11. הינך מאשר, כי על ידי הרשמתך לאתר זה, אתה מסכים לקבל הודעות דואר אלקטרוני או מסרונים עם תוכן שיווקי הקשור באופן ישיר או עקיף לשירותים שלנו. כולל הצעות שירות, חדשות על מוצרים ושירותים אחרים המוצעים על ידינו. אם אינך מעוניין לקבל הודעות שיווקיות מאיתנו, אתה יכול להודיע לנו על כך בכל עת באמצעות יצירת קשר עמנו בדואר אלקטרוני או בטלפון. שים לב, לאחר קבלת בקשה לביטול הצטרפות זו, ייתכן שייקח פרק זמן נוסף עד שהיא תיכנס לתוקף. גם אם אתה מבטל את הסכמתך לקבל תוכן שיווקי מאיתנו, אנו עדיין עשויים ליצור איתך קשר מעת לעת, לצורך סיפוק מידע או מכל סיבה שאינה שיווקית הקשורה לשירותי העסק.
  12. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנהלת האתר תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, כולל בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
   2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
   3. מסירת פרטים שגויים במכוון;
   4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
   5. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 1. רכישת מוצרים באתר
  1. ההזמנה באתר מותרת לכל אדם מגיל 18 המחזיק ברשותו ועל שמו כרטיס אשראי תקף. אם יסתבר לנו כי אינך בגיל החוקי, אנו שומרים לעצמנו את הזכות למנוע ממך שימוש באתר.
  2. רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך
   ההזמנה את פרטי המזמין הנדרשים לפי הטופס. קיימת חובה למלא את השדות המסומנים בכוכבית ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.
  3. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.
  4. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
  5. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות. על כן, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, הנהלת האתר לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם.
  6. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
  7. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן: “ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה. חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי הנהלת האתר והאתר.
  8. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה מוחלטת לנכונות הפעולות.
 1. מחירים
  1. המחיר המופיע באתר בצמוד לכל מוצר הוא המחיר העדכני. הנהלת האתר רשאית לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים המוצעים לרכישה באתר, ללא קשר למועד ביצוע הרכישה, וללא צורך בהודעה מראש.
  2. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת במפורש, ואינם כוללים דמי משלוח.
 1. אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה
  1. התשלום עבור המוצרים ייעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.
  2. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו.
  3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
  4. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, יישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.
  5. לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.
  6. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך. הנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
  7. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ובמועד ההזמנה. במקרה בו הוזמן מוצר שלא קיים במלאי, לא תהא הנהלת האתר מחויבת לספקו. במקרה כזה, הנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששולם עבור ההזמנה ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
  8. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהיה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
  9. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת.
  10. במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.
 1. אספקה והובלת המוצרים
  1. אספקת המוצר ע”י האתר תיעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי. המוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
  2. אספקת הזמנות תתאפשר בתחומי מדינת ישראל בלבד. אספקת המוצרים מתאפשרת באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי הנהלת האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  3. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות ובתוך 5 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה אם נשלחה באמצעות שליח.
   זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
  4. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתיאום מראש עם מקבל ההזמנה.
  5. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא, הנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
  6. במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראל, המוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי הנהלת האתר.
  7. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.
  8. המשלוחים מבוצעים על ידי הנהלת האתר או באמצעות חברת שליחויות. במקרה של משלוח באמצעות חברת השליחויות – תנאי החברה יחייבו את הלקוח.
  9. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושת על המזמין תשלום של דמי משלוח. סכום דמי המשלוח יופיע בתום ההזמנה.
  10. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. האתר רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.
  11. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
   1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חירום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.
   2. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או הנהלת האתר.
   3. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
  12. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’ לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג).
  13. על הלקוח להודיע מידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
  14. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יוחזרו להנהלת האתר בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
 1. ביטול רכישה מצד המזמין
  1. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:
   1. ביטול ייעשה בהודעה בכתב באמצעות לחצן “צור קשר” ו/או באמצעות הודעת ווטסאפ למספר: 053-2354287 ו/או בעל פה בטלפון: 04-8621744, 04-8678689. בשליחת בקשה לביטול, יש לפרט את מספר ההזמנה, הפריט שברצון המזמין להחזיר ו/או לבטל הזמנתו, והסיבה לכך.
   2. ביטול עסקה ע”י המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
   3. ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית, ובלבד שהמוצרים תקינים ולא נעשה בהם שימוש. יובהר, כי אם מדובר בתמרוק או במוצר שלא ניתן לעשות בו שימוש חוזר, החזרת המוצר תתאפשר רק אם הוא יוחזר באריזתו המקורית שלא נפתחה.
   4. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ביטול העסקה יתאפשר עד 14 יום מהיום בו ההזמנה סופקה למזמין, או מיום קבלת טופס הזמנה המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (לפי המאוחר מביניהם).
   5. במקרה שבו הצרכן הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ניתן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מהיום בו סופקה ההזמנה. במקרה זה, הנהלת האתר תהא רשאית לדרוש מהמזמין להציג תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בהתאם לדרישה כאמור, המזמין יציג בפני הנהלת האתר את אחד מהמסמכים המנויים בסעיף 14ג1(ד) לחוק הגנת הצרכן.
   6. בתוך 14 יום מביטול העסקה, ורק לאחר החזרת המוצרים להנהלת האתר בפועל, יזוכה המזמין במחיר ששילם עבור המוצר/ים שהחזיר. הזיכוי יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה, בכפוף למדיניות ומועדי חברת האשראי.
   7. הנהלת האתר רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם, קלקול במוצר או אי התאמה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, כולל בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם כן.
 1. ביטול רכישה מצד הנהלת האתר
  1. הנהלת האתר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
  2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והנהלת האתר תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
  3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
  4. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי. כולל, אך לא רק, נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 1. זכויות יוצרים
  1. כל זכויות הקניין הרוחני, כולל פטנטים, זכויות היוצרים, סימני מסחר, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של הנהלת האתר בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
  2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, כולל רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
  3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, כולל סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של הנהלת האתר.
  4. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
  5. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.
  6. כגולש באתר, אם נתקלת בפרסום שלדעתך מפר זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת, אנא צור איתנו קשר בעניין באמצעות פרטי יצירת הקשר שבתחילת העמוד, או באמצעות לחצן “צור קשר”.
 1. אחריות
  1. הנהלת האתר (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונים, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.
  2. הנהלת האתר (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי הנהלת האתר עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
  3. הנהלת האתר (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
  4. הנהלת האתר לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק שיגרם כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם.
  5. בכל מקרה הנהלת האתר לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
  6. מבלי לפגוע באמור לעיל, הנהלת האתר לא תישא בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.
 1. סודיות ופרטיות
  1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה) יישמרו במאגרי המידע של הנהלת האתר.
  2. הנהלת האתר לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
  3. הנהלת האתר לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של הנהלת האתר.
  4. למרות האמור לעיל, הנהלת האתר תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בהנהלת האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, במידה שהמזמין עשה שימוש בשירותי הנהלת האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
  5. הנהלת האתר תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
  6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של הנהלת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי הנהלת האתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר.
  7. הנהלת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
  8. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של הנהלת האתר ו/או הנובעים מכוח עליון, הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
  9. המשתמש רשאי לבקש את מחיקת המידע שלו ממאגרי האתר, במקרה כזה יימחקו הנתונים הנוגעים למשתמש, למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש באתר.
  10. ניתן לקרוא מידע נוסף הקשור לענייני פרטיות במדיניות הפרטיות באתר.
 1. דין ושיפוט
  1. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה, על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
  2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) חיפה הסמכות הבלעדית לדון בה.